کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اعلام کرد؛

طرح اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان یک هفته دیگر ارائه می‌شود

سیاسی

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان اعلام کرد تا یک هفته دیگر طرح پیشنهادی این کمیسیون به مقامات ارشد دولتی ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، تحول در نظام انتخاباتی افغانستان یکی از وعده های اصلی دولت وحدت ملی بود که با تاخیری زیاد، بالاخره جامه عمل می پوشد.

ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی جنجال های زیادی میان سران دولت افغانستان به همراه داشت.

تاخیر در ایجاد این کمیسیون، انتخابات پارلمانی افغانستان که قرار بود چهار ماه پیش برگزار شود را به تاخیر انداخت. «شاه سلطان عاکفی»، رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می گوید در حال حاضر روی تغییرات در قوانین انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی کار می کنیم.