استراو: سفر هاموند به تهران پیام بسیار مهمی دارد

سیاسی

وزیر خارجه اسبق انگلیس، سفر رئیس دیپلماسی بریتانیا به تهران برای بازگشایی سفارت را به عنوان پیامی بسیار مهم ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، پیشتر قرار بود که «توبیاس الوود» از مقامات ارشد وزارت خارجه انگلیس، برای بازگشایی سفارت به تهران برود اما به یکباره «فلیپ هاموند» وزیر خارجه انگلیس، تصمیم گرفت که خود به این سفر برود. 

بدین ترتیب از زمان انقلاب اسلامی ایران تا کنون هاموند دومین وزیر خارجه انگلیس است که به تهران سفر می کند. 

در همین رابطه «جک استراو» گفت: اینکه هاموند شخصا به تهران می رود پیام بسیار مهمی دارد. این خبر خوبی است و نتیجه توافقی است که در ماه گذشته میان ایران و کشورهای ۱+۵ بدست آمده است.