دستور کار کمیسیون های مجلس؛

بررسی وضعیت گروههای تکفیری/تحقیق و تفحص از وزارت نیرو کلید خورد

سیاسی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آخرین وضعیت گروه های تکفیری و سلفی در منطقه را هفته جاری بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

کمیسیون‌های خاص

۱- کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۳۰/۱۴

۱- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

۳۰/۱۴ تا ۱۶

۲- نشست با مسؤولین کمیته امداد امام خمینی(ره) درباره برنامه‌ها و خط مشی سازمان و بررسی پرونده‌های مطروحه در کمیسیون

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۳۰/۱۴ تا ۱۶

جلسه اعضای ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله

کارگروه فرهنگی و اجتماعی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۳۰/۱۶ تا ۳۰/۱۷

جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله

کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۳۰/۱۶ تا ۳۰/۱۷

جلسه کارگروه اقتصادی، فنی‌ و عمرانی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات‌واصله

کارگروه ارتقای سلامت اداری

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۳۰/۱۶ تا ۳۰/۱۷

جلسه کارگروه ارتقای سلامت اداری کمیسیون برای بررسی پرونده‌های‌مطروحه

 

کارگروه قضائی

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۵

جلسه کارگروه قضائی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله

 

کارگروه سیاسی و نظامی

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۳۰/۱۳ تا ۳۰/۱۴

جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله


 

۲- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 

۳- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی

اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی


 

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۷

۱- بررسی گزارش اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱
با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط

۸

۲- بررسی وضعیت رکود اقتصادی فعلی با توجه به ظرفیتهای قوانین مجلس در شرایط پسا تحریم با حضور مسؤولین ذی‌ربط

 

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

-

متعاقباً اعلام می‌شود.

چهارشنبه

۴/۶/۱۳۹۴

۳۰/۷

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

۴-کمیسیون مشترک ساماندهی خدمات‌رسانی به روستاها

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۶ تا ۱۸

ادامه رسیدگی به طرح یک‌فوریتی ساماندهی خدمات رسانی به روستاها (چاپ ۱۲۱۵)

(با حضور دستگاههای ذی‌ربط) (محل‌تشکیل‌جلسه: کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی)

 

ب- کمیسیون‌های تخصصی

۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۳۰/۱۴

۱- تبادل اخبار

۳۰/۱۴ تا ۱۶

۲- بررسی مشکلات دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۷ تا ۱۸

بازدید از مراکز آموزشی و دانشگاهی شهرستان های استان خراسان رضوی با حضور مسئولان دستگاه های اجرائی

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

چهارشنبه

۴/۶/۱۳۹۴

۸ تا ۱۱

۱- جمع بندی مباحث و مشکلات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با حضور مسؤولان دستگاه های اجرائی

۱۴ تا ۱۸

۲- جمع بندی مباحث و مشکلات دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرائی

پنجشنبه

۵/۶/۱۳۹۴

۸ تا ۱۲

بررسی طرح‌های واصله به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

 

۲- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۵

بررسی طرح تعیین تکلیف بیمه اعضای صندوق حمایت وبازنشستگی آینده ساز (چاپ ۱۵۱۹)

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

-

متعاقباً اعلام می‌شود.

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۶

بررسی لایحه تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری‌اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (چاپ ۱۱۲۳)

 

کارگروه روابط کار

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۵ تا ۱۶

بررسی مشکلات خانه های سلامت شهرداری تهران

 

۳- کمیسیون اقتصادی

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴

ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن (اصلی- چاپ ۱۲۴۱)

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴

بررسی مسائل و مشکلات مسکن مهر در خصوص تأمین منابع مالی آنان با حضور مسؤولین ذی‌ربط

چهارشنبه

۴/۶/۱۳۹۴

۳۰/۷

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون، بررسی طرح‌ها و لوایح و اخبار اقتصادی روز

 

کارگروه پولی و مالی

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۳۰/۷

جلسه کارگروه پولی و مالی در خصوص ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن

 

۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴

بررسی آخرین وضعیت گروههای تکفیری و سلفی با حضور مسؤولان

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴

بررسی آخرین اخبار و تحولات

 

۵- کمیسیون انرژی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۵/۱۴

۱- بررسی آخرین اخبار

۱۵/۱۴ تا ۳۰/۱۶

۲- ادامه بررسی «اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۷ تا ۸

۱- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

۱۲ تا ۱۶

۲- جلسه مشترک با وزیر نفت و معاونین ایشان

 

کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۳۰/۱۶ تا ۱۸

أخذ تصمیم نهایی در خصوص رفع مشکلات جایگاه‌داران پمپ بنزین با حضور مسئولین وزارت نفت، کانون انجمن های صنفی جایگاه‌داران پمپ بنزین، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور  و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 

۶- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۴۵/۱۴

۱- رسیدگی به طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

۴۵/۱۴ تا ۱۵

۲- رسیدگی به لایحه حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۵ تا ۱۶

۳- استماع گزارش عملکرد، برنامه‌ها، مشکلات و نارساییهای منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی با حضور رئیس و معاونین سازمان

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۶

دعوت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت ارائه گزارش عملکرد، برنامه‌ها و وضعیت درآمدهای پیش بینی شده برای این وزارتخانه در بودجه سال ۱۳۹۴

 

کارگروه اقتصادی

شنبه

۳۱/۵/۱۳۹۴

۸ تا ۱۲

متعاقباً اعلام خواهد شد.

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

 

کارگروه اجتماعی

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۶

بررسی طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی (چاپ ۱۵۱۰)

 

۷- کمیسیون بهداشت و درمان

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴

۱- استماع گزارش معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مسؤولین صندوقهای بیمه گر در خصوص سلامت روان جامعه و چگونگی تأمین هزینه‌های درمانی بیماران

۱۵/۱۴

۲- ادامه بررسی طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران (اصلی- چاپ ۱۴۶۶)

۱۵/۱۵

۳- ادامه بررسی طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (اصلی- چاپ ۱۴۵۰)

۱۶

۴- جلسه کارگروه جهت ادامه بررسی راهکارهای اجرائی در جهت کاهش تقاضا و مصرف مواد مخدر در کشور

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۰ تا ۱۲

متعاقباً اعلام می‌گردد.

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۵۰/۱۳

۱- دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به سؤال آقای محمد صالح جوکار، نماینده یزد

۱۴ تا ۳۰/۱۵

۲- دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگوئی به سؤالات آقایان:

الف- جبار کوچکی نژاد نماینده رشت

ب- فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین

پ- جعفر قادری نماینده شیراز

ت- محمد حسن آصفری نماینده اراک

ث- نادر قاضی پور نماینده ارومیه (۳ فقره)

ج- سید باقر حسینی نماینده زابل

چ- احمد آریایی نژاد نماینده ملایر (۳ فقره)

ح- شکرخدا موسوی نماینده اهواز 

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۳۰/۱۵

خ- عبدالکریم هاشمی نماینده میناب

د- عوض حیدر پور نماینده شهرضا

ذ- محمد علی مددی نماینده میانه

ر- حامد قادر مزی نماینده قروه

ز- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر

ژ- مجید جلیل سرقلعه نماینده لردگان

۳۰/۱۵

۳- بررسی مشکلات پزشکان شاغل در طب کار با حضور مسؤولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

۸- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۱

۱- کارگروه تخصصی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور (چاپ ۱۴۱۵)

۱۴

۲- بررسی اخبار

۳۰/۱۴

۳- رسیدگی به شور دوم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چاپ ۱۱۲۸)

۳۰/۱۵

۴- طرح اصلاح ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن (چاپ ۱۴۴۲)

۳۰/۱۶

۵- ادامه بررسی روند تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۰

کارگروه مشاورین

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۱

۱- کارگروه لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور (چاپ ۱۴۱۵)

۱۴

۲- بررسی اخبار

۳۰/۱۴

۳- کارگروه لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور (چاپ ۱۴۱۵)

۱۵

۴- طرح شورای عالی استانها درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ (چاپ ۱۳۶۴)

۳۰/۱۵

۵- طرح شورای عالی استانها درخصوص بند (۳) ماده (۲۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (چاپ ۱۳۶۵)

چهارشنبه

۴/۶/۱۳۹۴

۱۰

کارگروه مشاورین

 

۹- کمیسیون صنایع و معادن

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۸

۱- اخبار

۲- طرح اصلاح ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن (چاپ ۱۴۴۲)

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۸

۳- طرح اصلاح ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن (چاپ ۱۴۴۳)

۴- بررسی مسائل و مشکلات صنعت آلومینیوم

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۸

۱- اخبار

۲- بررسی وضعیت صنعت خودرو و صنایع وابسته

۳- بررسی مشکلات قطعه سازان استان اردبیل

 

۱۰- کمیسیون عمران

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴

۱- اخبار

۱۵/۱۴

۲- نشست مشترک با اتحادیه قطارهای شهری جهت استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی

۴۵/۱۴

۳- نشست مشترک جهت بررسی روشهای باروری ابر و کنترل آلاینده‌های ریزگرد

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۷ تا ۸

۱- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

۱۴

۲- دعوت از جناب آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی جهت:

الف- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

۳۰/۱۴

ب- ادامه بررسی تقاضای استیضاح

 

کارگروه‌ نظام فنی و اجرائی

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۲ تا ۳۰/۱۳

بررسی کارشناسی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ارجاعی کمیسیون

 

۱۱- کمیسیون فرهنگی

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۶

۱- اخبار فرهنگی

۲- انتخاب نمایندگان محترم به‌عنوان عضو ناظر جهت معرفی به مجلس شورای اسلامی در ستاد امر به معروف ونهی از منکر

۳- ادامه بررسی طرح حمایت ازمدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور (اعاده شده ازشورای نگهبان) (چاپ ۱۲۲۲)

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۹

متعاقباً اعلام خواهد شد.

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

-

شرکت در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) و همچنین نشست با علما و مسؤولین فرهنگی استان خراسان رضوی

کارگروه خانواده، ورزش وجوانان

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۲ تا ۱۴

رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم درمورد اتفاقات پیش آمده درمسابقه پایانی لیگ برتر باحضور وزیر محترم ورزش و جوانان

 

۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴

بررسی لایحه حمایت  از کودکان و نوجوانان

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴

جلسه مشترک باحضور مسؤولان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

 

کارگروه تخصصی حقوق جزا

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۴

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

 

کارگروه تخصصی حقوق خصوصی

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۰

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

 

کارگروه تخصصی حقوق عمومی

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۴

بررسی لایحه تشکیل واحد پلیس قضائی

 

۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

یکشنبه

۱/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۵/۱۴

۱- مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و هواشناسی

۱۵/۱۴ تا ۱۶

۲- ادامه بررسی لایحه حفاظت از خاک (اصلی- چاپ ۱۴۲۹)

۳- رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو

سه‌شنبه

۳/۶/۱۳۹۴

۱۴ تا ۱۵/۱۴

۱- مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط‌زیست و هواشناسی

۱۵/۱۴ تا ۳۰/۱۶

۲- بررسی لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی (اصلی- چاپ ۱۲۴۷)

 

کارگروه منتخب

دوشنبه

۲/۶/۱۳۹۴

۱۰ تا ۳۰/۱۱

بحث و بررسی پیرامون مشکلات انجمن علمی جنگلبانی کشور