دستور کار صحن علنی مجلس؛

بررسی طرح جرم سیاسی درصحن علنی/ربیعی ورحمانی فضلی به مجلس می آیند

سیاسی

وزیر کشور و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هفته جاری برای پاسخ به سئوالات نماینده همدان و اراک در صحن علنی مجلس شوراسی اسلامی حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر  دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری  اعلام شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که دوفوریت آن هفته قبل به تصویب رسیده بود در دستور کار جلسه علنی هفته جاری قرار دارد.

وکلای ملت هفته جاری همچنین به گزارش شور دوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور رسیدگی خواهند کرد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح‌ توسعه ‌و بهینه‌سازی‌آب ‌شرب ‌شهری‌ و روستایی‌ در کشور نیز هفته جاری در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس هفته جاری همچنین به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق دو تبصره به ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی‌از قانون تجارت رسیدگی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده هفته جاری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد این طرح بیش از یک سال است که در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده اما به دلیل ایرادات دولت به این طرح و بار مالی آن تاکنون در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس این هفته همچنین به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که  طرح توسط شورای عالی استان‌ها ارائه شده است رسیدگی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد: طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.

وکلای ملت این هفته همچنین به گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح رسیدگی خواهند کرد.

بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس این هفته همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس این هفته همچنین به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رسیدگی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور نیز هفته جاری در دستور کار مجلس قرار دارد.

وکلای ملت هفته جاری همچنین به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی رسیدگی خواهند کرد.

هفته جاری همچنین سؤال ابراهیم کارخانه‌ای نماینده  همدان و فامنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سؤال محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان از وزیر کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.