یک مقام حزب چپ های آلمان:

بحران یونان نشان داد واحد پولی یورو دیگر کارایی ندارد

سیاسی

معاون رئیس فراکسیون چپ ها در پارلمان آلمان با اشاره به بروز بحران بدهی ها در یونان، کارایی منطقه پولی یورو را زیر سوال برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زهرا واگن کنشت» از اعضای ارشد حزب چپ های آلمان در گفتگو با روزنامه دی ولت در خصوص معضلاتی که بحران بدهی های یونان برای منطقه یورو به وجود آورده گفت: این امر نشان داد واحد پولی یورو دیگر کارایی ندارد، بلکه همواره نابرابری های اقتصادی ایجاد می کند که بدترین آن را در یونان شاهد هستیم.

وی تاکید کرد اینگونه بحران ها موجب شده بحث هایی جدی در بین گروه های سیاسی از چپ گرا گرفته تا راست گرا در مورد کارایی فراسیاسی در چارچوب یورو در بگیرد. به گفته وی در منطقه یورو باید گام هایی برای همزیستی ملت ها با حفظ هویت و استقلالشان برداشته شود.

بر این اساس سیاست های مالی داخلی در این میان تاثیر گذار بوده و دامن گیر تمام کشورهای حوزه یورو است. واگن کنشت در ادامه اظهارات خود از وجود بحث هایی در بین برخی احزاب در خصوص لزوم ادامه کار یورو و یا جایگزینی آن با یک سیستم پولی-مالی دیگر خبر داد.

روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ) در حالی با اعطای سومی بسته کمک مالی به یونان موافقت کردند که مخالفت ها حتی در بین نمایندگان احزاب حاکم با این بسته بالا گرفته بود. گفتنی است با وجود موافقت وام دهندگان بین المللی برای اعطای بسته کمک مالی جدید به یونان، تردیدها در مورد موفقیت آمیز بودن این اقدام برای حل بحران یونان همچنان وجود دارد.