از رای اعتماد تا رای به استیضاح/ چرا نمایندگان تغییر عقیده می دهند؟/ موشن گرافیک

پس از دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش، مرد شماره یک وزارت اقتصاد هم در مظان استیضاح مجلسیان قرار گرفته است. 24 مرداد 1392 مجلس شورای اسلامی برای کابینه دولت یازدهم رای گیری کرد.

از رای اعتماد تا رای به استیضاح/ چرا نمایندگان تغییر عقیده می دهند؟/ موشن گرافیکپس از دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش، مرد شماره یک وزارت اقتصاد هم در مظان استیضاح مجلسیان قرار گرفته است. 24 مرداد 1392 مجلس شورای اسلامی برای کابینه دولت یازدهم رای گیری کرد.

 

 

 

30624

 

کد N928612