افشای جاسوسی انگلیس از برنده نوبل ادبیات

ایرنا نوشت:

اسنادی که اخیرا از طبقه بندی خارج شده است، نشان می دهد که دستگاه جاسوسی انگلیس برای مدتی بیش از 20 سال خانم 'دوریس لسینگ' برنده نوبل ادبیات و فعال ضد نژاد پرستی را تحت مراقبت داشته است.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، اسنادی که اخیرا از طبقه بندی دستگاه اطلاعاتی انگلیس خارج شده، حاکی از آن است که جاسوسان انگلیسی خانم لسینگ را به علت آنچه تفکرات مارکسیستی نامیده شده و همچنین به دلیل فعالیت های ضد نژاد پرستی وی بیش از 20 سال تحت نظر داشته اند.
لسینگ در دوره موسوم به استعمار اول برای نخستین بار در 1943 توجه جاسوسان انگلیسی را در کشور زیمبابوه کنونی جلب کرد؛ جایی که آن زمان به رودیسیای جنوبی معروف بود. وی تا 1964 تحت نظر عوامل اطلاعاتی بریتانیا در آفریقا و انگلیس بود.
نویسنده رمان «دفتر یادداشت طلایی» که در سال 2007 حائز جایزه نوبل ادبی شد، در سال 2013 و در 94 سالگی درگذشت.
وی در این کتاب، ماجرای نویسنده ای به نام آنا والف را نقل می کند. آنا چهار دفترچه یادداشت با رنگ های سیاه، قرمز، زرد و آبی دارد که در آنها خاطرات و تجربیات زندگی خود را ثبت کرده. دفترچه سیاه به خاطراتش از زندگی در آفریقا در زمان جنگ جهانی دوم اختصاص دارد؛ دفترچه قرمز به عضویت نافرجام او در گروه های کمونیستی، دفترچه زرد به شکست عشقی و فروپاشی زندگی خانوادگی با همسرش و دفترچه آبی به احساسات درونی، رویاها و آروزوهایش. این نویسنده تصمیم می گیرد در دفترچه ای طلایی رنگ تمام این خاطرات را در کنار هم قرار دهد.
دستگاه اطلاعات داخلی انگلیس (MI5 )پرونده محرمانه را درباره لسینگ از آرشیو خارج و روز جمعه منتشر کرد.
یکی از این اسناد مربوط به مرکزی فرهنگی است که لسینگ به همراه شوهر آلمانی اش گاتفرد لسینگ آن را اداره می کرد. در این سند آمده که جاسوسان انگلیس گزارش هایی درباره انتقاد به سرمایه داری، امپریالیسم و دولت بریتانیا در مباحث این مرکز فرهنگی داده اند و همچنین گفته شده که افرادی با لهجه های بیگانه در این مرکز رفت و آمد داشته اند.
لسینگ در سال 1949 بعد از طلاق از همسرش، رودیسیا را به مقصد لندن ترک کرد اما ماموران امنیتی در آنجا هم او را تحت نظر گرفتند.
در سال 1952 بخش خارجی دستگاه جاسوسی انگلیس (MI6 ) نسبت به سفر لسینگ به اتحاد جماهیر شوروی حساس شد؛ دیداری که در آن چند نویسنده چپگرای انگلیسی نیز همراه دوریس لسینگ بودند.

4949

کد N928610