فیلم/ پیشروی ارتش سوریه و مقاومت در شهر الزبدانی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در جبهه نبرد با تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی پیشرفت هایی به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه و مقاومت در شهر الزبدانیبین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان در جبهه نبرد با تروریست های تکفیری در شهر الزبدانی پیشرفت هایی به دست آوردند.