داعش با بولدوزر به جان عبادتگاه مسیحیان افتاد

کد N928136