دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران انتخاب شد

تسنیم نوشت:

همچنین حجت کرمانی، محمد پورحسن، یوسف کرمی، محسن ابوالحسنی، مجتبی شایسته و بهروز آقامحمدی به عنوان هیات داوری اصلی و مصطفی ثبتی، اکرم مصوری منش، حمید امین اسماعیلی، مژگان اثباتی، زهرا صدرالاعظم نوری، زهرا بهروز آذر و پرویز شکوری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شده‌اند.

کد N928047