شماری از رهبران جامعه یهودیان:

کنگره آمریکا باید از توافق هسته ای با ایران حمایت کند

سیاسی

بیش از ۲۴ نفر از رهبران جامعه یهودیان از کنگره آمریکا خواستند تا از توافق هسته ای با ایران حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، بیش از ۲۴ نفر از رهبران جامعه یهود از کنگره خواستند تا از توافق جامع هسته ای با ایران حمایت کنند؛ توافقی که به گفته حامیان آن از دستیابی ایران به سلاح هسته ای حداقل به مدت یک دهه جلوگیری خواهد کرد. 

رهبران جامعه یهود اعلام کردند اگرچه توافق هسته ای ۱۴ جولای (۲۳ تیرماه) یک توافق کاملی نیست، اما بهترین گزینه برای جلوگیری از دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای است و کنگره باید از آن حمایت کند.

این امر جدیدترین نشانه از تلاش متحدان دولت کنونی آمریکا برای حفظ توافق هسته ای به دست آمده با ایران است.

در شرایط کنونی، به نظر می رسد کنگره آمریکا قادر نیست با رأی منفی از اجرای این توافق جلوگیری کند و علیرغم مخالفت برخی دموکرات ها مانند «چاک شومر» با توافق هسته ای ایران، امیدی به ایجاد مانع در راه اجرای توافق هسته ای وجود ندارد.

یکی از رهبران رهبران جامعه یهود در این باره اعلام کرد: ما از اینکه ایران از گروه های تروریستی حمایت می کند، نگران هستیم؛ اما باید توجه داشت که ایران هسته ای بسیار خطرناک تر است.

این در حالیست که ایران همواره بر ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای خود تأکید کرده و این امر در تمامی گزارش های آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز مشهود بوده است.