قاعده شورای نگهبان برای وقتی که اعضا می‌خواهند صلاحیت خود برای خبرگان را تایید کنند

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، با حضور در کافه خبر به این سوال پاسخ داد: وقتی تمام فقها و بعضی از حقوقدان‌های شورای نگهبان، باید صلاحیت خودشان را برای انتخابات مجلس خبرگان تایید کنند دچار شبهه دور نمی شویم؟

قاعده شورای نگهبان برای وقتی که اعضا می‌خواهند صلاحیت خود برای خبرگان را تایید کنندنجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، با حضور در کافه خبر به این سوال پاسخ داد: وقتی تمام فقها و بعضی از حقوقدان‌های شورای نگهبان، باید صلاحیت خودشان را برای انتخابات مجلس خبرگان تایید کنند دچار شبهه دور نمی شویم؟

 

 

 

مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با سخنگوی شورای نگهبان را اینجا بخوانید.

 

29503

 

کد N927777