جلسه مهم شورای رهبری طالبان برای رسیدگی به موضوع جانشینی ملاعمر

سیاسی

پس از اعتراض اعضای ارشد طالبان به جانشینی ملامنصور و ایجاد اختلاف در رهبری وی، شورایی هفده نفره برای تعیین رهبر طالبان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شورای رهبری طالبان قرار است امروز تصمیم جدید خود را برای جانشینی ملاعمر اعلام کنند. فرزند و برادر ملاعمر از مخالفان اصلی ملا منصور هستند و این شورا بنابر اعتراض آنها ایجاد شده است.

برخی احتمال می دهد این شورا ملا یعقوب فرزند ملاعمر را به رهبری انتخاب کنند. در این صورت شکاف میان احزاب طالبان بیشتر خواهد شد.

برخی گزارشات می گویند ملا اختر منصور در روزهای اخیر هیچ تماسی با سران طالبان نداشته و به مکان نامعلومی منتقل شده است.