داعش در حال تخریب دیوارهای باستانی نینوا

کد N927605