تصاویر اصلاح طلبانی که در کنگره حزبی نوپا گرد هم آمدند/از محمدرضا خاتمی تا عبدالله نوری و ....

کد N927557