فرجام برجام با ورود کمیسیون بررسی چه خواهد بود؟

کمیسیون ویژه بررسی "برجام" پس از کش و قوس های فراوان در مجلس شورای اسلامی بالاخره از روز چهارشنبه با انتخاب اعضایش، رسما موجودیت یافت. پس از توافق ایران و گروه 1+5 در وین، هنوز پای تیم مذاکراه کننده به کشور نرسیده بود که بحث ورود مجلس به موضوع بررسی متن این توافق بالا گرفت و هر روز با اظهار نظرهای مختلف نمایندگان داغ تر شد.

فرجام برجام با ورود کمیسیون بررسی چه خواهد بود؟کمیسیون ویژه بررسی "برجام" پس از کش و قوس های فراوان در مجلس شورای اسلامی بالاخره از روز چهارشنبه با انتخاب اعضایش، رسما موجودیت یافت. پس از توافق ایران و گروه 1+5 در وین، هنوز پای تیم مذاکراه کننده به کشور نرسیده بود که بحث ورود مجلس به موضوع بررسی متن این توافق بالا گرفت و هر روز با اظهار نظرهای مختلف نمایندگان داغ تر شد.

 

 

 

تدوین: یاسمین محمدی


30624

 

کد N927543