مشروح اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره برجام

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام

جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود به سوالات خبرنگاران درباره برجام پاسخ داد.

جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود به سوالات خبرنگاران درباره برجام پاسخ داد.

در این نشست خبرنگاری پرسید: ما گزارشی درباره توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران برای بررسی پارچین و ابعاد نظامی احتمالی گذشته شنیدیم. می توانید توضیح دهید چرا براساس این تمهیدات از این که ایران از بازرسان و تجهیزات خود برای بررسی از این سایت استفاده کند،قابل قبول است؟


جان کربی گفت: همانطور که ما در گذشته از جمله در جلسات محرمانه در دو مجلس کنگره گزارش دادیم، ما به طرح های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی ابعاد نظامی احتمالی برنامه قبلی ایران اطمینان داریم. موضوعاتی که برخی از آنها به بیش از یک دهه قبل باز می گردد. همچنین آنچه که اهمیت دارد این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی با تمهدیدات این توافق که بررسی منحصر به فرد آژانس درباره فعالیت های سابق ایران است، مشکلی ندارد. در زمینه نظارت بر رفتار ایران در آینده ، آژانس بین المللی انرژی اتمی به صورت جداگانه قویترین رژیم بازرسی ها را که از طریق مذاکرات مسالمت آمیز بدست آمد، برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه فعلی هسته ای ایران ایجاد کرد که این هدف برنامه جامع اقدام مشترک نیز است. من بیش از این نمی توانم درباره سند توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت کنم.

خبرنگار دیگری پرسید شما این پارامترها را منحصر به فرد برای فعالیت های ایران توصیف کردید در صورتی که قبلا وزیر امور خارجه و دیگران آن را روال عادی توصیف کردند. این به نظر می رسد متفاوت است. چگونه است که از عادی به منحصر به فرد تبدیل شده است؟ 

جان کربی گفت : من اصلا نمی خواهم اظهارات وزیر امور خارجه در این زمینه را اصلاح کنم. شما تا توافق آژانس با هر کشور دیگر برای نظارت بر برنامه هسته ای را نگاه نکنید نمی توانید چنین بگویید.

خبرنگار پرسید من از اولی هایونن نفر دوم آژانس نقل می کنم که وی گفته است چنین تمهیداتی (بین آژانس و دیگر کشورها) وجود ندارد. بنابراین معنایش این است که بی سابقه است. بنابراین نمی شود آن را عادی توصیف کرد؟

کربی پاسخ داد: چنین نیست. این روال عادی است و آژانس بین المللی انرژی اتمی این تمهیدات را با کشورهای دیگر دارد. این تمهیدات (توافق )همانطور که گفتیم بین کشورها و آژانس بین المللی انرژی اتمی محرمانه است. این مسئله عادی است. همانطور که وزیر امور خارجه آمریکا آن را تشریح کرده است، تمهیدات فنی بین دو طرف عادی است. این تمهیدات بدون در نظر گرفتن جزییات آن به لحاظ وجود داشتن چارچوب آن بعید نیست و آژانس با کشورهای دارای ظرفیت هسته ای چنین تمهیداتی را دارد. همانطور که گفتیم ما با محتوای این توافق (ایران و آژانس) آشنا هستیم و محتوای آن همانطور که گفتم به دو مجلس کنگره گزارش داده شد اما از آنجایی که این به روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مربوط می شود،پنج به علاوه یک نباید آن را تایید یا رد کند.آنچه که آنها امضاء کردند و توافقی که امضاء شده است اطمینان می دهد از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی به نگرانی ها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه آنها به صورت مناسب پاسخ داده خواهد شد.این چیزی است که پنج به علاوه یک آن را تایید می کند.

جان کربی افزود : این توافق راضی کننده است و بار دیگر می گویم نمی خواهم وارد جزییات آن شوم اما این عقیده که اطمینان یابیم آژانس ابعاد نظامی احتمالی برنامه ایران به صورت مناسب بررسی می کند ، هدف ،دستاورد و بخشی از نقشه راه برای حرکت به سمت جلو است زیرا همانطور که گفتیم تا آژانس بین المللی انرژی هسته ای این نگرانی ها را به صورت مناسب رفع نکند،تخفیف تحریم ها براساس توافق وجود نخواهد داشت.

کربی درباره کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر نمونه گیری ها گفت: من کارشناس معاهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی نیستم اما می توانم به شما بگویم که جان کری وزیر امور خارجه کاملا مطمئن است که آژانس بخش های مقررات خود را اجرا خواهد کرد همانطور که آن را به صورت موثر در جاهای دیگر جهان به کار می برد.

من قصد ندارم درباره جزییات سند متعلق به آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت کنم. من نمی توانم این کار را انجام دهم اما می گویم همانطور که جان کری گفته است ما به آژانس بین المللی انرژی اتمی و رژیم بازرسی که ایجاد خواهد کرد تا اطمینان دهد ایران نمی تواند توانایی تسلیحات هسته ای بدست بیاورد، اطمینان داریم. ما با تمهیدات آژانس مشکلی نداریم. وزیر امور خارجه می داند که آژانس بین المللی انرژی اتمی به اطلاعات و دسترسی مورد نیاز برای رفع نگرانی های مربوط به ابعاد نظامی احتمالی ایران دست خواهد یافت و همانطور که وزیر امور خارجه گفته است آمریکا به صورت یکجانبه عقیده ای درباره این که چه فعالیتی در چند سال انجام شده است،ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: این توافق بین ایران و آژانس است. بنابراین من نمی خواهم در اینجا درباره محتوا یا جزییات آن صحبت کنم. ما با این تمهیدات آشنا هستیم. آنها همانطور که وزیر امور خا رجه گفته است به اعضای کنگره گزارش دادند. ما مطمئن هستیم رژیم بازرسی و دسترسی که اعمال می شود بدون این که درباره جزییات آن صحبت کنیم خواهد توانست نگرانی ها درباره ابعاد نظامی احتمالی ایران را رفع کند و ا طمینان دهد که آنها در حال برآورده کردن هدف این توافق هستند. همانطور که قبلا نیز گفتم من قصد ندارم درباره صحت اسناد افشا شده صحبت کنم.من قصد ندارم درباره جزییات سند افشا شده صحبت کنم. ما جزییات افشا شده این سند (توافق ایران و آژانس) را تایید یا رد نمی کنم.

کربی درباره بازرسی ها از پارچین گفت: ما در نشست محرمانه به اعضای کنگره درباره این مسئله گزارش دادیم.من نمی توانم در اینجا درباره جزییات که گزارش دادیم و بحث کردیم صحبت کنم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین درباره ارقام هزینه بازرسی ها گفت: من این رقم را ندیده ام و شما را برای گفتگو درباره هزینه های آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارجاع می دهم.

آژانس بین المللی انرژی اتمی باید بتواند به نگرانی ها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه ایران پاسخ دهد و این عنصر تشکیل دهنده رژیمی است که آنها در این توافق ایجاد کرده اند اما این مسئله بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

5252

کد N927403