عمر البشیر:

برای رسیدن به قدرت دست به سلاح نمی شویم

سیاسی

رئیس جمهوری سودان بر مخالفت دولتش با تلاش برای رسیدن به قدرت از طریق نظامی تاکید کرد و گفت: رسیدن به قدرت تنها ار طرق مسالمت آمیز امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از النشره، عمر البشیر با تاکید بر اینکه حمل کنندگان سلاح جایگاهی ندارند، از کسانی که از شورش و حمله مسلحانه فاصله گرفته و به مسیر گفتگو و صلح برگشته اند، استقبال کرد.

وی در سخنرانی خود در افتتاحیه پنجمین کنفرانس اتحادیه عمومی دانشجویان سودان از گروه های مسلح بازگشت به میهن و مشارکت در روند سازندگی را خواستار شد و بر تمایل دولت به تکمیل روند صلح در تمام ایالت ها تاکید کرد.

رئیس جمهوری سودان افزود: سودان متعلق به همه است و همه ما سودانی هستیم و هر فردی در این کشور حق برخورداری از فرصت های پیشرفت دارد.

عمر البشیر یادآور شد: دولت می خواهد شهروندان سودانی را از طریق هویت ملی و کنار گذاشتن قبیله گرایی و تلاش هایی که به دنبال تجزبه و تضعیف سودان است، متحد کند. وی با بیان اینکه برخی از کشورها شاهد نزاع های داخلی و تجریه بوده اند، افزود: اینها در راستای تلاش قدرت های استعماری است.