موافقت پارلمان آلمان با اعطای بسته کمک مالی جدید به یونان

سیاسی

نمایندگان پارلمان آلمان با وجود مخالفت هایی در بین احزاب حاکم و اپوزیسیون، با اعطای بسته کمک مالی جدید به یونان موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ) در حالی با اعطای سومی بسته کمک مالی به یونان موافقت کردند که مخالفت ها حتی در بین نمایندگان احزاب حاکم با این بسته بالا گرفته بود.

این در حالی است که تردیدها در مورد موفقیت آمیز بودن بسته کمک مالی جدید برای حل بحران یونان همچنان وجود دارد. در همین رابطه «ولفگانگ شویبله» وزیر اقتصاد و دارایی آلمان تاکید کرد هیچ ضمانتی وجود ندارد که همه چیز آنگونه که انتظار می رود، پیش برود.

پیش از این نتایج نظرسنجی ها از نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ) نشان می داد ۵۶ نماینده فراکسیون حزب حاکم دمکرات مسیحی (CDU) مخالفت تصمیم دولت «آنگلا مرکل» برای ارائه بسته کمک مالی دیگری به یونان هستند.

این نگرانی وجود داشت که مخالفت شمار زیادی از نمایندگان فراکسیون تشکیل دهنده دولت در پارلمان آلمان، تصمیمات برلین برای حفظ یونان در منطقه یورو را با چالش مواجه کند.