ابوترابی در پاسخ به اخطار نماینده قوچان؛

تشکیل کمیسیون ویژه «برجام» در مجلس به دلیل اهمیت موضوع بوده است

سیاسی

نایب رئیس اول مجلس تاکید کرد: تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام بر اساس آئین نامه مجلس صورت گرفته و به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شوشتری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در اخطار قانون اساسی با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته ای اظهار داشت: اینکه برجام در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، یا خیر، به نظر من محل تامل و اشکال حقوقی است.

وی افزود: اصل ۷۴ قانون اساسی اشاره می کند که لوایح قانونی پس از تصویب دولت به مجلس ارسال می شود و نظامات حقوق اساسی از جمله آئین نامه داخلی هیئت وزیران و آئین نامه داخلی مجلس نیز تصریح می کند که لوایح قانونی پس از تصویب در کمیسیون های داخلی دولت از جمله کمیسیون سیاسی و دفاعی، با امضای رئیس جمهور و وزیر مرتبط به پارلمان ارائه می شود.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس عنوان کرد: معتقدم اقدام امروز مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برجام خلاف قانون اساسی است؛ چون هنوز لایحه ای به دولت ارائه نشده است و این حق دولت است که اگر ضرورت دید در این رابطه لایحه بدهد.

شوشتری ادامه داد: بررسی عمیق ماهیت برجام نشان می دهد که برجام از جنس امنیت ملی است و باید در قالب شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شود و اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز عمومات قبلی را تخصیص زده و به نظر می رسد کار امروز مجلس مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است.

وی خاطر نشان کرد امروز اکثر حقوقدانان کشور که حقوق اساسی و حقوق معاهدات را در دانشگاه های معتبر تدریس می کنند، معتقدند برجام نباید در قالب لایحه به مجلس بیاید.

پس از این اخطار نماینده قوچان و فاروج، حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی مجلس را به عهده داشت، در پاسخ به این نماینده و با اشاره به ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این ماده از آئین نامه صریح است که بر اساس آن، برای مسائل مهم و حساسی که برای کشور پیش می آید، کمیسیون ویژه تشکیل می شود که تشخیص این اهمیت نیز بر عهده مجلس است.

وی افزود: در این رابطه مجلس تشخیص داد که این مسئله مهم و حساس است و باید کمیسیون ویژه تشکیل شود و در صحن مجلس نیز به تشکیل کمیسیون رای داده شده است.