لاریجانی: استیضاح اعلام وصول نمی شود

ایرنا نوشت:

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هیات رییسه مجلس دیگر نمی تواند طرح های استیضاح را اعلام وصول کند بلکه آن ها را برای بررسی به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع می دهد.

علی لاریجانی این مطلب را در پاسخ به تذکر بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس بیان کرد. بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در تذکری به استناد مواد 222 و 223 آیین نامه داخلی اعلام کرد؛ بر اساس این مواد اگر حدود 10 نفر از نمایندگان طرح استیضاحی را امضا کنند، هیات رییسه موظف است استیضاح را اعلام وصول کند.

وی افزود: بیش از 45 نماینده استیضاح وزیر ورزش و جوانان را امضا کرده اند و خواهان آن هستند که هیات رییسه بر اساس آیین نامه داخلی آن را اعلام وصول کند.

سید هادی حسینی نماینده قائنات نیز در تذکری از هیات رییسه مجلس خواست در مورد طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان به موقع اقدام شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: هیات رییسه مجلس دیگر نمی تواند طرح های استیضاح را اعلام وصول کند بلکه آن ها را برای بررسی به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع می دهد.

2727

 

 

کد N926358