وزرات خارجه افغانستان سفیر پاکستان را احضار کرد

سیاسی

پس از درگیری های شدید مرزی میان افغانستان و پاکستان در ولایت کنر، وزارت امور خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت خارجه افغانستان «ابرار حسین»، سفیر پاکستان در کابل را احضار و اعتراض شدید ملت افغانستان نسبت به تجاوز به مرزهای این کشور را به وی منتقل کرد.

«عتیق الله عاطفمل»، معاون اداری وزارت خارجه افغانستان ضمن اعتراض شدید به اقدامات پاکستان گفت: ادامه اینگونه حرکات مغایر اصول روابط بین الملل و موازین حسن همجواری است و اثرات ناگواری را بر روابط دو کشور بر جای خواهد گذاشت.

سفیر پاکستان نیز وعده داد اعتراض و پیام افغانستان را به رئیس جمهور کشورش برساند.