ظریف در دیدار حکیم:

گسترش روابط تهران-بغداد را جزو اولویت های خود می دانیم

سیاسی

وزیر امور خارجه اظهار داشت:ایران گسترش روابط تهران و بغداد را همواره جزو اولویت های خویش می داند و از مبارزه دولت عراق با داعش که بی ثبات سازی امنیت و وحدت عراق را هدف قرار داده است، حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر سه شنبه سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به نتایج سفرهای منطقه ای خویش به لبنان و سوریه اظهار داشت: سفر به لبنان و سوریه در پرتو نتایج توافق جمهوری اسلامی ایران با هدف رایزنی و جستجوی راههای برون رفت از بحرانهای جاری لبنان و سوریه صورت گرفت و با مقامات مختلف سیاسی، حزبی مسائل منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به نتایج سفر به مسکو اظهار داشت: رایزنیهای تهران – مسکو در راستای حمایت از حاکمیت و احترام به آرای مردم سوریه و پیدا کردن راههای معقول و مطابق با واقعیتهای جاری، سازنده و مفید بود و عملا مخاطرات جدی ناشی از ریشه فزاینده افراطی گرایی و خشونت های ضدانسانی داعش را اولویتهای منطقه قرار داد.

وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات جاری عراق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط تهران و بغداد را همواره جزو اولویت های خویش می داند و از مبارزه دولت عراق با داعش که بی ثبات سازی امنیت و وحدت عراق را هدف قرار داده است، حمایت می کند.

عمار حکیم هم با تشریح آخرین تحولات داخلی عراق اظهار داشت: عراقیها در مبارزه با داعش در چهارچوب راهنمائیهای مرجعیت، گامهای موثر و بلندی را برداشته اند.

وی با تبیین آثار اقدامات و فعالیتهای گروههای بسیج مردمی با همکاری ارتش عراق اظهار داشت: این رویکرد موفقیتهای بزرگی در راستای برقراری امنیت و اعمال حاکمیت واقعی عراق را فراهم ساخته است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: تلاشهای وحدت آمیز طیفهای مذهبی و ملی عراق در مقابل مخاطرات داعش موجب شده تا تمامی آحاد مردم عراق اعم از مذاهب سنی، شیعی و مسیحی را در برابر چالشهای داعش در یک جبهه واحد و مستحکم نماید.

عمار حکیم با اشاره به آثار مثبت توافق هسته ای ایران و غرب گفت: آثار توافق ایران با غرب بر منطقه، صفحه جدیدی را فراروی تحولات منطقه باز نموده است و بسیاری از نخبگان و مردم منطقه این رویکرد را در نتیجه خردورزی رهبری جمهوری اسلامی ایران قلمداد می نمایند.