کیهان: اصلاح طلبان هنوز هاشمی را «عالیجناب سرخ پوش» می دانند و حاضر به عذرخواهی نیستند

کیهان نوشت:

اصلاح‌طلبانی که دیروز بدترین نسبت‌ها را به هاشمی می‌دادند و او را عامل هر جنایت و نکبت و سیاهی در مملکت می‌دانستند، هنوز هم او را عالیجناب سرخ‌پوش می‌دانند، اما فقط و فقط بخاطر منافع حزبی و جناحی، او را بعنوان پل عبور حفظ کرده‌اند و البته حاضر نیستند رسما و علنا از آن همه ناسزای علنی، عذرخواهی کنند!

2727

 

 

کد N926130