سازمان ملل:

بیش از ۳ میلیون نفر از مردم مالی از بی غذایی رنج می برند

سیاسی

«توبی لانزر» هماهنگ کننده کمک های انسانی سازمان ملل گفت حدود ۳.۱ میلیون نفر از شهروندان مالی از کمبود مواد غذایی رنج می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، طبق اعلام هماهنگی کننده کمک های انسانی سازمان ملل، در حالی که ۴۱۰ هزار نفر از شهروندان مالی نیاز به کمک های انسانی فوری دارند، وضعیت ساکنان روستاهای شمالی و مرکزی این کشور به خاطر کمبود آب و غذا بسیار وخیم است.

لانزر افزود: ۷۱۵ هزار نفر از کودکان مالی در معرض سوء تغذیه مزمن هستند و شرایط در شهر تیمبوکتو بسیار نگران کننده است. گزارش ها حاکی است بعد از شروع درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی و عناصر مسلح جدایی طلب و افراطی از ابتدای سال ۲۰۱۲، شرایط در مالی رو به وخامت گذاشته و خسارت های سنگین اقتصادی به کشور وارد شده است.

هماهنگ کننده کمک های انسانی سازمان ملل تصریح کرد: کمک های خواسته شده از جامعه بین الملل برای تأمین نیازهای انسانی در مالی، تنها توانسته ۳۳ درصد از نیازها را برآورده کند. همچنین نمایندگان نهادهای سازمان ملل در مالی اعلام کرده اند نبود امنیت در برخی مناطق مالی، مانع از رسیدن کمک های انسانی به گروه های آسیب دیده می شود.