مهلت یک ماهه نمایندگان به وزیر کشور درباره عزل و نصب استانداران و تقسیمات کشوری

ایرنا نوشت:

امير خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه این کمیسیون حضور یافت و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. در این جلسه نمایندگان سوالاتی پیرامون عزل و نصب برخی استانداران، تقسیمات کشوری و مشکلات منطقه ای از وزیر کشور داشتند که رحمانی فضلی به سوالات آنان پاسخ داد.

وی افزود: در نهایت از 9 نماینده ای که قصد سوال از وزیر کشور را داشتند سه نماینده از سوالاتشان انصراف دادند، یک نماینده قانع شد و دو نماینده قانع نشدند. سه نماینده نیز به وزیر کشور فرصت یک ماهه دادند تا مشکلات پیرامون سوالاتشان را حل و فصل کنند.

27213

کد N925889