اقدامی که فقط از ایران و دولت روحانی ساخته است

معاون سیاسی دفتر رئیس دولت اصلاحات در کافه خبر از اقدامی سخن گفت که تنها از ایران و دولت روحانی بر می آید و از هیچ یک از کشورهای دیگر منطقه و حتی جهان ساخته نیست.

اقدامی که فقط از ایران و دولت روحانی ساخته استمعاون سیاسی دفتر رئیس دولت اصلاحات در کافه خبر از اقدامی سخن گفت که تنها از ایران و دولت روحانی بر می آید و از هیچ یک از کشورهای دیگر منطقه و حتی جهان ساخته نیست.

به گزارش خبرآنلاین دکتر حسین واله در کافه خبر با اشاره به تحرکات دستگاه دیپلماسی گفت:   ایجاد تحول بزرگ دیپلماتیک در منطقه کاری است که تنها از یک کشور قدرتمند منطقه ای که روی پای خودش ایستاده مانند ایران بر می آید و در ایران هم دولت روحانی است که قادر به اجرای این سیاست است. 

سخنان دکتر حسین واله درباره این پویش و تحرک تازه دستگاه دیپلماسی کشورمان را در کافه خبر ببینید و بشنوید.

 

 

4949

کد N925886