انفجار جدید در بانکوک

واحد مرکزی خبر نوشت:

  
خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از بانکوک از وقوع انفجاری جدید در بانکوک پایتخت تایلند نزدیک ایستگاه مترو هوایی خبر داد.
بنا بر گزارش‌های اولیه در این انفجار به کسی آسیب نرسیده است.

52261

کد N925613