نشست فوق العاده اتحادیه عرب درخصوص لیبی

سیاسی

گسترش فعالیت داعش در لیبی و بحران سیاسی دراین کشور اعضای اتحادیه عرب را بر آن داشت تا امروز نشست فوق العاده ای در این خصوص برگزار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب، امروز نشست فوق العاده ای را درخصوص تحولات اخیر لیبی برگزار می کنند.

قرار است، بحران سیاسی و گسترش فعالیت گروههای تروریستی در لیبی در نشست فوق العاده امروز مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر خارجه لیبی با مشارکت در این نشست، مطالبات دولت موقت این کشور را از جهان عرب، برای مقابله با تروریسم مطرح می کند.

شایان ذکر است تروریستهای داعش اخیرا با سیطره بر شهر سرت، اقدام به کشتار جمعی ساکنان این شهر نموده و شمار زیادی از ساکنان را به قتل رساندند.