به تخلفات معاونان مرتضوی در تأمین اجتماعی به صورت «ویژه» رسیدگی می شود

ایلنا نوشت:

عضو کمیته تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، گفت: تخلفات معاونان مرتضوی و اعضای سابق سازمان تأمین اجتماعی در قالب رسیدگی قوه قضاییه به گزارش تفحص به‌صورت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نادر قاضی‌پور تصریح کرد: پرونده تحقیق‌و‌تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده در مرحله بازپرسی است. اين موضوع در قالب چند پرونده مجزا منفک شده و قرار است در چند شعبه مختلف بررسی شود.

وی با تأکید بر اینکه برای پرونده یادشده هنوز کیفرخواست، صادر نشده، افزود: طی صحبت‌هایی که نمایندگان تفحص کننده با بازپرس پرونده داشته‌اند، قرار بر این شده که همه ابعاد تخلفات و جرایم انجام شده در تأمین اجتماعی به‌ویژه تخلف‌های معاونان مرتضوی و هیئت مدیره سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. 

2727

 

کد N925118