نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با مهر:

همه مفاسد اقتصادی از راه بانک‌ها می‌گذرد

سیاسی

طباطبایی نائینی با بیان اینکه قوانین در مرحله اجرا ودر دالان بانک‌ها به انحراف می‌روند،گفت:همه مفاسد اقتصادی از راه بانک‌ها می‌گذرد و این اعداد کلان در هیچ جایی غیر از بانک‌ها وجود ندارد.

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای احکام برخی مفسدان اقتصادی طی سال‌های اخیر، اظهار داشت: در قوه قضاییه افراد به عنوان متهم نباید برای این قوه مهم باشند، چرا که شخص متهم می‌تواند صاحب منصب یا ذی‌نفوذ و یا متعلق به خانواده‌های بزرگ باشد و یا یک فرد عادی باشد.

وی افزود: در هر صورت نباید برای قوه قضاییه هیچ فرقی بکند و تنها باید رسیدگی عادلانه و قانونی را مد نظر خود قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: اگر این نکته رعایت شود، همیشه حامی قوه قضاییه بوده‌ایم و از آن تشکر کرده‌ایم و خواسته‌ایم که رسیدگی‌ها بر اساس قانون باشد، نه بر اساس شخصیت افراد.

طباطبایی نائینی درباره علت وجود فساد مالی در دستگاه‌ها با وجود برخوردهای دوره‌ای از سوی قوه قضاییه، گفت: تا وقتی که سیستم مالی و بانکی کشور را اصلاح نکنیم، مشکلی حل نمی‌شود؛ همه مفاسد از راه بانک‌ها می‌گذرد، چرا که این اعداد کلان در هیچ جایی غیر از بانک‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: تا این بخش را اصلاح نکنیم، باز هم این مفاسد اتفاق خواهد افتاد و هر روز با یک عنوان و به نام یک شخص مطرح خواهد شد؛ بنابراین دولت باید مصرانه و از جهت نظارتی و اجرایی، سیستم بانکی را اصلاح کند.

رتبه ۱۰۰ ایران در مبارزه با فساد در برابر رتبه یک دانمارک

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه پس از اصلاح سیستم بانکی باید در دستگاه‌های اجرایی نیز مراقبت و کنترل صورت گیرد، در رابطه با کارنامه مجلس در برخورد با مفاسد نیز گفت: به اعتقاد من مجلس در حد قانونگذاری و نظارت به طور نسبی و نه مطلق، به وظیفه‌اش عمل کرده است، اما قوانین در مرحله اجرا و در دالان بانک‌ها و اعطای اعتبارات به انحراف می‌رود.

طباطبایی نائینی با اشاره به قدرت سیستم‌های نظارتی در دنیا افزود: در بحث مبارزه با فساد می‌بینیم که کشوری مانند دانمارک اول می‌شود، اما ما در رتبه صد و یا بیشتر قرار می‌گیریم و این در حالی است که اراده برخورد با مفاسد در کشور ما بیشتر است، اما ساختارها خراب است و اجازه برخورد نمی‌دهد.