فیلم/ پیروزی های پی در پی ارتش سوریه در شهر الزبدانی

سیاسی

بین الملل: شهر الزبدانی در سوریه روز به روز شاهد پیروزی نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری است.

فیلم/ پیروزی های پی در پی ارتش سوریه در شهر الزبدانیبین الملل: شهر الزبدانی در سوریه روز به روز شاهد پیروزی نیروهای ارتش سوریه در نبرد با تروریست های تکفیری است.