معمای تشکیل حکومت ائتلافی ترکیه حل نشد

واحد مرکزی خبر نوشت:

مذاکرات احزاب عدالت و توسعه ترکیه با دو حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی گرا بی نتیجه ماند و برگزاری انتخابات زودرس بعنوان قویترین گزینه در صد اخبار این کشور قرار گرفت.

نشست  احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت وتوسعه و نخست وزیر موقت ترکیه با دولت باغچه لی رهبر حزب ملی گرا برای تشکیل حکومت ائتلافی  عصر روز دوشنبه بدون نتیجه پایان یافت و برگزاری انتخابات زودهنگام بعنوان قویترین گزینه پیش روی آنکارا قرار گرفت.

داود اوغلو پس از این نشست در کنفرانس خبری با اذعان به شکست مذاکرات ائتلاف با احزاب مخالف گفت: زمینه لازم برای حکومت ائتلافی با حزب حرکت ملی گرا هم مهیا نشد و همه گزینه های لازم برای دستیابی به یک حکومت ائتلافی با احزاب مخالف به بن بست رسیده است.


وی تصریح کرد پس از بررسی شکست مذاکرات ائتلافی با هیئت رئیسه حزب عدالت و توسعه، با رئیس جمهور دیدار کرده درصورت لزوم وظیفه ای را که برای تشکیل حکومت به من داده شده عودت خواهم داد.


دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی گرا پس از نشست امروز با داوداوغلو در بیانیه اعلام کرد: از حکومت اقلیت حزب عدالت و توسعه حمایت نمی کند و در تشکیل حکومتی که بخواهد ترکیه را به انتخابات زودرس ببرد سهیم نخواهد شد.


از سوی دیگر لونت گوک قائم مقام حزب جمهوریخواه خلق با بیان اینکه احمد داوداوغلو موفق به تشکیل حکومت ائتلافی نشده است گفت: وی باید در نخستین فرصت مسئولیت تشکیل حکومت را به رئیس جمهور عودت دهد. شخص رئیس جمهور نیز باید مطابق قوانین جاری برای آنکه کشور بدون حکومت نماند این وظیفه را به حزب جمهوری خواه خلق که پس از حزب عدالت وتوسعه در انتخابات هفدهم خرداد بیشترین کرسی را در پارلمان کسب کرده محول کند.


مدت قانونی تشکیل حکومت در ترکیه چهل و پنج روز است که از این مدت فقط شش روز باقی مانده است. آنچه از شواهد برمی آید چنانچه اردوغان این مسئولیت را به حزب جمهورخواه محول کند تشکیل حکومت ائتلافی در مدت زمان باقیمانده بدلیل خطوط قرمزی که احزاب برای هم ترسیم کرده اند دور از انتظار است و رئیس جمهور و یا پارلمان می توانند دستور برگزاری انتخابات زودرس را صادر کنند.

52261

کد N925017