احتمال شکایت علی مطهری از مقامات مسوولی که در حمله به وی در شیراز دست داشتند

اعتماد نوشت:

روز گذشته وكيل على مطهري ١٣‌روز بعد از دادگاه اول، براى دومين جلسه محاكمه «حمله‌كنندگان» به موكل خود در شعبه ١٠١ دادگاه كيفري شيراز حضور پيدا كرده بود. خود مطهري اما مانند جلسه پيشين دادگاه ترجيح داده است كه نيايد، شايد هم نمي‌خواهد تا زماني كه تكليف «آمران و عاملان»حمله ١٨ اسفندماه مشخص نشده است؛ دوباره به شيراز بيايد. وكيل مطهري گفت با تفتيشي كه دادسراي شيراز انجام داده است، آمران و دستوردهندگان حمله شناسايي شده‌اند و ديگر آنكه، احتمال دارد نماينده مردم تهران از مقامات مسوولي كه در اين حمله دست داشته‌اند، در مرجع خاص خودشان شكايتي جدا مطرح كند.

مصطفي ترک همداني با بيان اينکه  صلاحيت‌هاي رسيدگي متفاوت است، گفت: اين دادگاه و اين دادسرا صلاحيت خاص رسيدگي به پرونده‌هايي را دارد كه اجازه دارد و قانون به آن اجازه مي‌دهد. پرونده قضايي مقامات ديگر بايد در مرجع خاص خودشان مطرح و رسيدگي شود.

وي پس از پايان دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده شيراز گفت: هنوز نوبت ارايه اظهارات حمله‌كنندگان وجود ندارد. وكيل‌مدافع علي مطهري همچنين با ارايه توضيحاتي از اين جلسه، اعلام كرد كه جلسه بعدي، ١٥ مهرماه برگزار مي‌شود. به گفته وي در جلسه ديروز دفاعيات دو نفر از متهمان مرتبط با دانشگاه مطرح شد. هنوز نوبت ارايه اظهارات حمله‌كنندگان نشده است.

2727

 

کد N924764