آذرباد به مهر خبرداد:

حسین کمالی گزینه فراکسیون اصلاح طلبان برای ریاست خانه احزاب

سیاسی

دبیر کل حزب ترقی ایران گفت: گزینه فراکسیون اصلاح طلبان برای ریاست در خان احزاب حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار است.

بابک آذرباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه خانه احزاب گفت: اگر در انتخابات شورای مرکزی برای تعیین هیئت رئیسه خانه احزاب قرار باشد فراکسیون اصلاح طلب به عنوان اولین فراکسیون، ریاست خانه احزاب را برعهده بگیرند این فراکسیون حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار را به عنوان نماینده فراکسیون اصلاح طلبان معرفی خواهد کرد.

وی افزود: فراکسیون اصلاح طلبان، کمالی را در صورت پیروزی در انتخابات جهت ریاست خانه احزاب معرفی خواهد کرد.

به گزارش مهر، در مجمع عمومی خانه احزاب مقرر شده بود هر یک از فراکسیوهای اصولگرای، اصلاح طلب و مستقل و اعتدالگرایان هر یک به صورت دوره ای و با رای گیری مرکزی به مدت یک سال ریاست هیئت رئیسه را عهده دار شوند.