فیلم/ کنفرانس خبری ظریف و لاوروف

سیاسی

بین الملل: وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی خود بر حمایت مسکو از توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ و همکاری مسکو با تهران در مورد سوریه تاکید کرد.

فیلم/ کنفرانس خبری ظریف و لاوروفبین الملل: وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی خود بر حمایت مسکو از توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ و همکاری مسکو با تهران در مورد سوریه تاکید کرد.