نظر شهرام جزایری درباره مهدی هاشمی، محسنی اژه‌ای و کروبی

شهرام جزایری در گفت و گوی مبسوطی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشته، نظر خود را درباره چند موضوع را در یک جمله گفته است.

تحریم: فرصت اما سخت

اوین: سری تکان می دهد و سکوت می کند

مهدی هاشمی: قبل از این اتفاقات و بیشتر از اینکه در رسانه‌ها شنیده باشم، وی را نمی شناختم.

بستنی‌فروشی: دوست دارم، هر بار به بستنی‌ فروشی می‌روم سعی می کنم خودم دخل و تصرفی در آن داشته باشم. ولی اینکه بستنی فروشی داشته باشم شاید غریب باشد.

محسنی اژه‌ای: قبلا هم گفتم؛ محکم، قاطع و در مورد پرونده من عادل بود.

کروبی: با کمی تعلل سکوت می کند

عمان: (با خنده می‌گوید‌) یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس

اصولگرا یا اصلاح‌طلب: عقلای هر دو برای کشور مفید و موثرند.

اقتصاد ایران: اقتصاد سیاسی

29213

کد N924414