آغاز گفتگوهای صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی در سودان جنوبی

سیاسی

گفتگوهای صلح بین دولت جوبا و گروه های مخالف سودان جنوبی در کشور همسایه – اتیوپی – برگزار می شود تا به این ترتیب جنگ داخلی که از ۲۰ ماه پیش آغاز شد، پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «سالوا کر» رئیس جمهور سودان جنوبی با هدف پایان دادن به جنگ داخلی کشور و از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت و گروه های مخالف به اتیوپی سفر کرد.

با این حال، وی که به اجبار و از روی بی میلی به مذاکره تن داده است هشدار داد تا زمانی که همه گروه های مخالف بر سر میز مذاکره حاضر نشوند امضای یک موافقتنامه کامل صلح امکان پذیر نخواهد بود.

وی مدعی شد قراردادی که به حصول صلح ناپایدار منجر شود ارزش امضا شدن را نخواهد داشت.

دولت سودان جنوبی و نیروهای مخالف از سوی محافل بین المللی تحت فشار هستند تا به جنگ داخلی که طی ۲۰ ماه گذشته به کشته شدن ده ها هزار نفر منجر شده خاتمه دهند.

لازم به ذکر است که سالوا کر پیشتر تمایلی به شرکت در مذاکرات صلح نداشت اما با تهدیدات بین المللی درباره احتمال اعمال تحریم ها علیه دولت جوبا وی تصمیم قبلی خود را تغییر داد.

جنگ داخلی سودان جنوبی درماه دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی و زمانی آغاز شد که رئیس جمهور «ریک ماچار» معاون سابق خود را به طراحی کودتا متهم کرد.

این مسئله باعث یک چرخه کشتار تلافی جویانه در سودان جنوبی شد و به خشونت ها در این کشور فقیر و محصور در خشکی که براساس خطوط قومی تقسیم شده است، دامن زد.