ادامه اصلاحات عراق؛

شمار اعضای کابینه عراق به ۲۲ نفر کاهش یافت

سیاسی

رسانه های عراقی از ادامه اصلاحات در این کشور و کاهش شمار اعضای کابینه عراق به ۲۲ نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در ادامه اصلاحات خود شمار اعضای کابینه این کشور را کاهش داد.

به موجب دستور حیدر العبادی، شمار اعضای کابینه عراق از ۳۳ نفر به ۲۲ نفر کاهش یافت.

حیدر العبادی روز گذشته ۴ وزارتخانه را حذف و ۸ وزارتخانه را با یکدیگر ترکیب کرد. نخست وزیر عراق هفته گذشته نیز در راستای کاهش هزینه های دولت شمار محافظان مقامات و مسئولان عراق را کاهش داد و سمت معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق را حذف کرد.