سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

غنی سازی ۲۰درصدی اورانیوم وساخت راکتورآب سنگین منطق اقتصادی ندارد

سیاسی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: به لحاظ اقتصادی تولید ۲۰ درصد بصرفه نیست و این تولید منطق اقتصادی ندارد، اگر بخواهیم می‌توانیم تولید کنیم اما نیاز نداریم و ترجیح میدهم آن را وارد کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی بهروز کمالوندی معاون امور بین‌الملل ، حقوقی،مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مهمترین اتفاقی که افتاده قبول واقعیت تلخ غنی سازی در ایران از جانب طرف مقابل است، گفت: در حالیکه حذف برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار استراتژی سیاست خارجی آمریکا بوده است، این استراتژی در دو سال گذشته به مدیریت برنامه هسته ای ایران تغییر یافته است.

کمالوندی در ادامه با بیان اینکه این تغییر استرات‍ژی سبب انتقاداتی به اوباما در داخل آمریکا شده است، گفت: انتقادی که به دولت اوباما از جانب منتقدان وی گفته شده است این  است که حذف برنامه هسته‌ای ایران از استراتژی سیاست خارجی آمریکا به زعم آنان سبب فراهم شدن ظرفیت ساخت بمب اتمی توسط ایران می‌شود.

   IR۸ ما پس از چند سال از رده خارج نمی شود

وی با تاکید بر اینکه IR۸ ما علی‌رغم صحبت‌های برخی افراد پس از چند سال قدیمی و از رده خارج نمی‌شود، تصریح کرد: در هر سه بخش رآکتور اراک از آب سنگین استفاده می‌شود که این شاهکار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان است که برای هر جلسه آن جنگیده است.

معاون بین‌الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با تاکید بر اینکه به صلاح این است که مواد اندک خود را نسوزانیم، افزود: به لحاظ اقتصادی تولید ۲۰ درصد بصرفه نیست و این تولید منطق اقتصادی ندارد، اگر بخواهیم می‌توانیم تولید کنیم اما نیاز نداریم و ترجیح میدهم آن را وارد کنیم تا بدین ترتیب مواد استراتژیک خود را نیز حفظ کرده باشیم.

 اسناد محرمانه با آژانس عند اللزوم منتشر می شود

وی در تشریح قسمت محرمانه توافق‌نامه با آژانس گفت: ما در نامه‌ای به یوکیو آمانو تاکید کردیم که اگر محرمانه بودن این توافق افشا شود اعتماد به آژانس از بین خواهد رفت و وی علی‌رغم تمام فشارهای کنگره آمریکا هیچ اطلاعاتی به آنها نداده است که اگر داده باشد، خودش نیز صدمه می‌بیند.

کمالوندی با بیان اینکه در شورای امنیت ملی کشور کارهای کارشناسی زیادی در زمینه موضوعات مختلف هسته ای انجام شده است ، بیان کرد: در این توافق خطوط قرمز رعایت و حفظ شده است و در مورد این توافق، می‌توان در آینده قضاوت کرد و این اسناد عنداللزوم منتشر خواهد شد.

ساخت رآکتور آب سنگین صرفه اقتصادی ندارد

وی با تاکید بر اینکه ایران براساس تکنولوژی روز به دنبال رآکتورهای آب سبک خواهد بود، افزود: ایران محدودیتی در خصوص ساخت راکتورهای آب سنگین در آینده نخواهد داشت لیکن با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک در سطح جهان هیچ کشوری امروزه به دنبال راکتور آب سنگین نمی‌رود، زیرا صرفه اقتصادی ندارد و تکنولوژی روز ایجاب می‌کند که همه کشورها به دنبال آب سبک بروند چرا که مقرون به صرفه است.

کمالوندی با بیان اینکه ما همه در داخل کشور همدل هستیم، گفت: از جلسات بیشتر با مجلس استقبال می‌کنیم، زیرا با صحبت دیدگاه‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شود.

راستی آزمایی آژانس در  برنامه هسته ای ایران درسه مرحله

وی با تاکید بر اینکه آژانس در سه مرحله وارد موضوع راستی‌آزمایی می‌شود، بیان کرد: اولین مرحله مربوط به مسائل گذشته با عنوان نقشه راه است که تا رسیدن به برجام بسته می‌شود. مرحله دوم زمانی است که ما تعهدات‌مان را انجام می‌دهیم که به صورت کمّی بررسی می‌شود.

معاون بین‌الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با بیان اینکه نقش سوم آژانس به‌عنوان ناظر براساس پروتکل الحاقی است، گفت: در این مرحله آژانس بر برنامه هسته‌ای نظارت می‌کند اما در پروتکل در این زمینه حقوقی برای اعضا وجود دارد که شامل ایران نیز می شود.