عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد:

انتخاب اعضای کمیسیون برجام در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس

سیاسی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه هیات رئیسه تصمیم گرفتیم اعضای کمیسیون ویژه برجام در روز چهارشنبه در صحن علنی انتخاب شوند.

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس مقرر شد در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اعضای کمیسیون ویژه برجام انتخاب شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت:امیدواریم فراکسیون رهروان و اصولگرایان با ارائه فهرست مشترک بتوانند در انتخابات اعضای کمیسیون ویژه شرکت کنند.

به گزارش مهر سه شنبه عصر جلسه مجمع عمومی فراکسیون رهروان برای انتخاب اعضای کمیسیون برجام تشکیل می شود.در این جلسه ۵ نفر از نامزد های فراکسیون برای عضویت در کمیسیون برجام انتخاب می شوند.

قرار است  دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان بر اساس مدل ۵+۵+۵ هر کدام۵ نفر از اعضای خود را برای نامزدی در فهرست مشترک معرفی کنند و ۵ نفر نیز از افراد متخصص مجلس مورد توافق دو فراکسیون برای عضویت در کمیسیون برجام انتخاب شوند و فهرست ۱۵ نفره مورد تایید دو فراکسیون رهروان و اصولگرایان به عنوان نامزدهای فراکسیون ویژه به صحن علنی معرفی شوند.