عصر امروز صورت گرفت؛

انتخاب «علی عابدزاده» به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی در نشست دولت

سیاسی

هیات دولت «علی عابدزاده» را به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین و از زحمات رییس قبلی این سازمان تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات دولت عصر یکشنبه در جلسه ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، «علی عابدزاده» را به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین و از زحمات رییس قبلی تشکر کرد.

در این جلسه هیات دولت همچنین برنامه جامع بهره وری کشور تصویب شد.
هدف از برنامه جامع بهره وری، "تدوین مجموعه مقرراتی جامع، روزآمد و یکپارچه ناظر بر ابعاد مختلف برنامه جامع بهره وری کشور و مشخص نمودن متولی اصلی ارتقای بهره وری در کشور" است.
ایجاد ارتباط سازمان یافته و قانونی میان سازمان ملی بهره وری ایران، دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی جهت دریافت برنامه های ارتقای بهره وری و نیز ضرورت ارتقای جایگاه برنامه ریزی مبتنی بر توسعه پایدار و تدارک الزامات آن در نظام برنامه ریزی کشور از دیگر اهداف این برنامه عنوان شده است.