خشم رهبران احزاب ترکیه از اظهارات «اردوغان»

سیاسی

«قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه اظهارات اردوغان درباره تغییر قانون اساسی را بیانگر«کودتا» در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، اظهارات روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زادگاه خودش درباره تغییر وضعیت فعلی نظام اداره ترکیه و لزوم تغییر قانون اساسی با واکنش رهبران احزاب مخالف دولت مواجه شد.

یک رو پس از شکست گفتگوهای حزب حاکم عدالت و توسعه با حزب جموری خلق برای تشکیل دولت ائتلافی، اردوغان در زادگاه خود گفت چه عده ای بخواهند و چه نخواهند ترکیه شاهد تغییر در نقش و مسئولیت رئیس جمهور جدید(خودش) بوده است و قانون اساسی برای تطبیق با وضعیت موجود باید به روز رسانی شود.

این اظهارات اردوغان موجب واکنش رهبران احزاب مخالف شد.

کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در این خصوص گفت: اظهارات اردوغان بیانگر کودتا در کشور است و آنچه که اردوغان می خواهد مشروع و قانونی کردن این کودتا است مثل پینوشه که ابتدا کودتا کرد و بعد شرایط را برای مشروع کردن کودتا مهیا کرد.

«دولت باهچه لی» رهبر حزب حرکت ملی نیز در واکنش به اظهارات اردوغان گفت: در ۱۳ سال گذشته به خاطر رفتارها و عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه تمامی نظام های قانونی و اخلاقی کشور اشوب زده شده است.

باهچه لی با اشاره به این نکته که اظهارات اردوغان بیانگر یک حقیقت تلخ است، گفت: باید این نکته مشخص شود که ما نمی توانیم یک هیتلر، استالین یا قذافی ساخته شده در ترکیه را تحمل کنیم.

همچنین «پروین بولدان» رئیس گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلق ها در این خصوص گفت: اردوغان در کاخ ریاست جمهوری طوری عمل می کند که شایسته ترکیه نیست. وی می خواهد نظام ریاست جمهوری را مستقر کند.