فیلم/ آتش سوزی در قایق توریستی با ۵۰۰ مسافر

سیاسی

یک قایق مخصوص جابجایی گردشگران در سواحل فیلیپین در حالی که ۵۰۰ مسافر در آن حضور داشتند گرفتار حریق شد.

فیلم/ آتش سوزی در قایق توریستی با ۵۰۰ مسافریک قایق مخصوص جابجایی گردشگران در سواحل فیلیپین در حالی که ۵۰۰ مسافر در آن حضور داشتند گرفتار حریق شد.