کار بر روی اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان ادامه دارد

سیاسی

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان اعلام کرد به زودی کار بر روی اصلاح ساختار انتخاباتی را نهایی کرده و بسته پیشنهادی را به دولت ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عضو ارشد کمسیون اصلاح نظام انتخاباتی اعلام کرد به زودی بسته پیشنهادی در مورد قوانین و ساختارهای انتخاباتی به رهبران دولت وحدت ملی ارائه خواهد شد.

«صدیق الله توحیدی»، معاون کمیسیون اصلاح انتخابات افغانستان گفت: برخی از قوانین انتخاباتی تعدیل شده اند و هم اکنون کار بر روی دیگر نکات ادامه دارد.

پس از جنجال های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تشکیل دولت وحدت ملی، رهبران دولت افغانستان وعده دادند در اولین فرصت ساختار انتخاباتی این کشور را متحول کنند.

کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان یک ماه پیش تشکیل شد و قرار است تا دو ماه دیگر نیز ادامه یابد. پس از اتمام کار این کمیسیون زمینه برای برگزاری انخابات پارلمانی فراهم خواهد شد.