نماینده قم: بهره‌برداری از مذاکرات برای تخریب دولت درست نیست

توافق جامع هسته‌اي

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر رعایت قانون اساسی و ضرورت بررسی نتایج برجام در مجلس شورای اسلامی گفت که بهره‌برداری از موضوع مذاکرات برای تخریب دولت و کارکردهای گروهی و حزبی درست نیست.

ادامه دارد

کد N922526