تلاش نماینده های پارلمان سومالی برای عزل رئیس جمهور

سیاسی

یک نماینده پارلمان سومالی گفت اعضای پارلمان دادخواستی را علیه «حسن شیخ محمود» رئیس جمهوری این کشور تهیه و او را به سوء استفاده از مقام خود متهم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، محمد عبدالله فدائی بدون اشاره به جزئیات این اقدام گفت: می خواهیم علیه رئیس جمهوری سومالی به خاطر خیات به ملت، فساد و دلایل دیگر دادخواست ارائه دهیم.

پیشتر «محمد شیخ عثمان جوار» رئیس پارلمان سومالی گفته بود ۹۳ نماینده هفته گذشته درخواست خود را ارائه کرده اند. وی با این حال اشاره ای به دلیل درخواست آنها نکرد.

به موجب قانون اساسی سومالی باید حداقل ۹۰ نماینده یک درخواست را امضا کنند تا در پارلمان مورد بررسی قرار گیرد، همچنین برای عزل رئیس جمهور باید دو سوم نمایندگان رأی دهند.

گفتنی است بعد از دو سال درگیری و آشوب در سومالی این کشور سال آینده انتخابات برگزار خواهد کرد. رئیس جمهوری سومالی می گوید متعهد به اجرای انتخابات در آگوست ۲۰۱۶ است.