همراهی جنگنده های اردن توسط هواپیماهای نظامی رژیم اسرائیل

سیاسی

شماری از جنگنده های اف ۱۶ سلطنتی اردن در مسیر پرواز خود به آمریکا توسط هواپیماهای سوخت رسان رژیم صهیونیستی اسکورت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست از گوشه ای دیگر از همکاری نظامی اردن و رژیم صهیونیستی خبر داد.

بنا بر این گزارش هواپیماهای سوخت رسان رژیم اسرائیل بر فراز اقیانوس اطلس شماری از جنگنده های اف ۱۶ سلطنتی اردن را اسکورت کردند.

جنگنده ها اردنی برای شرکت در دوره تمرینات آموزش نبرد هوا به هوا تحت عنوان «پرچم قرمز» راهی کلورادو در آمریکا بودند.

بنا بر این گزارش، این همراهی بیانگر دور جدیدی از همکاری های تشدید شده نظامی بین تل آوویو و امان است.