آژانس بین المللی انرژی اتمی:

ایران اطلاعات درخواستی «آژانس» را به موقع ارائه کرد

سیاسی

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران اسناد و مواد مرتبط با فعالیت های هسته ای گذشته خود را امروز و به موقع تحویل آژانس داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران اسناد و مواد مرتبط با فعالیت های هسته ای گذشته خود را به موقع ارائه کرده است.

به نوشته این روزنامه، آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه یک جمله ای امروز خود اعلام کرد: امروز ایران توضیحات خود را بر اساس توافق ماه گذشته، به صورت کتبی و به همراه اسناد مرتبط ارائه نموده است.

بر اساس توافق ماه گذشته میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، تهران تا شنبه فرصت داشت اسناد و اطلاعات توضیحی مرتبط با مجموعه ای از سوالات آژانس درباره فعالیت های گذشته خود را به این نهاد بین المللی ارائه کند.