پاکستان ترانزیت کالاهای افغانستانی به هند را با مشکل مواجه کرد

سیاسی

همزمان با افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد، دولت پاکستان تزانزیت کالاهای افغانستان به هند را با محدودیت مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پاکستان ترانزیت کالاهای افغانستان به هند را با محدودیت مواجه کرد.

بر اساس پیمان (APTTCA) که در سال 2011 میان دولت های افغانستان و پاکستان به امضا رسید، محصولات افغانستان از طریق بنادر کراچی، گوادر و قاسم  به بازارهای هند، چین و دیگر کشورها صادر می گردد.

همزمان با افزایش تنش ها میان کابل و اسلام آباد، دولت پاکستان تزانزیت کالاهای افغانستان به هند را با محدودیت مواجه کرده است.

اشرف غنی به « همایون رسا» وزیر تجارت افغانستان دستور داده تا هرچه سریعتر این مساله را بررسی کرده و آن را برطرف نماید.